Skip to content High contrast mode

Erasmus+ Mobilność Studentów Wyjeżdżających na 2 semestry (studia pierwszego stopnia): Law(ISCED 0421)

Home
Dostępne dla kandydatów od:
Uniwersytet Szczecinski
Polska, Szczecin
Destination
Okan University
Turcja, Istanbul

NB! Please verify that the mobility direction is correct before you apply.

Zaaplikuj teraz!
Początek przyjmowania zgłoszeń
1 maj 2020
Termin końcowy zgłoszenia
20 maj 2020 23:59
Europe/Warsaw time
Zaaplikuj teraz!
Początek przyjmowania zgłoszeń
1 maj 2020
Termin końcowy zgłoszenia
20 maj 2020 23:59
Europe/Warsaw time
Zaaplikuj teraz!
Początek przyjmowania zgłoszeń
1 maj 2020
Termin końcowy zgłoszenia
20 maj 2020 23:59
Europe/Warsaw time

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone