Skip to content High contrast mode

Erasmus+ Mobilność Studentów Wyjeżdżających na 1 semestr (studia pierwszego stopnia): Business and administration(ISCED 041)

Home
Dostępne dla kandydatów od:
Uniwersytet Szczecinski
Polska, Szczecin
Destination
Matej Bel University in Banska Bystrica
Słowacja, Banska Bystrica

NB! Please verify that the mobility direction is correct before you apply.

Zaaplikuj teraz!
Początek przyjmowania zgłoszeń
1 maj 2020
Termin końcowy zgłoszenia
20 maj 2020 23:59
Europe/Warsaw time
Zaaplikuj teraz!
Początek przyjmowania zgłoszeń
1 maj 2020
Termin końcowy zgłoszenia
20 maj 2020 23:59
Europe/Warsaw time

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone