Skip to content High contrast mode

Erasmus+ Mobilność Studentów Wyjeżdżających na 1 semestr (studia drugiego stopnia): Philosophy and ethics(ISCED 0223)

Home
Dostępne dla kandydatów od:
Uniwersytet Szczecinski
Polska, Szczecin
Destination
University of Trieste
Włochy, Trieste

NB! Please verify that the mobility direction is correct before you apply.

Zaaplikuj teraz!
Początek przyjmowania zgłoszeń
1 maj 2020
Termin końcowy zgłoszenia
20 maj 2020 23:59
Europe/Warsaw time
Zaaplikuj teraz!
Początek przyjmowania zgłoszeń
1 maj 2020
Termin końcowy zgłoszenia
20 maj 2020 23:59
Europe/Warsaw time

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone