Skip to content High contrast mode

Erasmus+ Mobilność Studentów Wyjeżdżających na 1 semestr (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia): Marketing and advertising(ISCED 0414)

Home
Dostępne dla kandydatów od:
Uniwersytet Szczecinski
Polska, Szczecin
Destination
University of Jaén
Hiszpania, Jaen

NB! Please verify that the mobility direction is correct before you apply.

Zaaplikuj teraz!
Początek przyjmowania zgłoszeń
1 maj 2021
Termin końcowy zgłoszenia
20 maj 2021 23:59
Europe/Warsaw time
Zaaplikuj teraz!
Początek przyjmowania zgłoszeń
1 maj 2021
Termin końcowy zgłoszenia
20 maj 2021 23:59
Europe/Warsaw time

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone