Skip to content High contrast mode

Dział Spraw Międzynarodowych
Uniwersytetu Szczecińskiego 
Al. Papieża Jana Pawła II 31, p.308-310, 329 (III p.) 
70-453 Szczecin 
fax: +48 91 444 11 84 

Godziny otwarcia biura dla studentów:
Poniedziałek: 12-14.00 
Wtorek: 9.30-14.30 
Środa: 9.30-14.30 
Czwartek: 9.30-14.30 
Piątek: NIECZYNNE 

Joanna Misiukajtis
Kierownik Działu Spraw Międzynarodowych 
Informacja + Doradztwo + Logistyka DSM 
e-mail: joanna.misiukajtis@usz.edu.pl 
tel. +48 91 444 13 20 
+48 91 444 11 85 
pokój: 308 

Erasmus+

Małgorzata Kopalska 
Z-ca kierownika
ERASMUS+ - koordynator ds. mobilności z krajami partnerskimi   
PROM
e-mail: malgorzata.kopalska@usz.edu.pl  
tel.: +48 91 444 12 08  
pokój: 327

Paulina Judycka 
Koordynator uczelniany programu ERASMUS+ 
e-mail: dwz@univ.szczecin.pl 
tel.: +48 91 444 10 58 
pokój: 310

Magdalena Zobel
ERASMUS+ - studenci wyjeżdżający 
e-mail: magdalena.zobel@usz.edu.pl 
tel.: +48 91 444 10 18 
pokój: 310 

Żaklin Skokowska
ERASMUS+ - studenci przyjeżdżający 
ERASMUS+ - praktyki 
PROM
e-mail: zaklin.skokowska@usz.edu.pl 
tel.: +48 91 444 12 08 
pokój: 327 


Wyjazdy pracowników

Piotr Gertruda
Wyjazdy pracowników, wnioski wyjazdowe 
Koordynator projektu PO WER 
e-mail: piotr.gertruda@usz.edu.pl 
tel. +48 91 444 11 85 
pokój: 309 

Patrycja Garecka 
Wyjazdy pracowników, wnioski wyjazdowe 
Wyjazdy Pracownicze STA 
e-mail: patrycja.garecka@usz.edu.pl 
tel. +48 91 444 11 85 
Pokój: 309 

Agnieszka Dobrzeniecka
Wyjazdy Pracownicze STT   
e-mail: agnieszka.dobrzeniecka@usz.edu.pl 
tel.: +48 91 444 10 18   
pokój: 310