Skip to content High contrast mode

Oto kilka wyjaśnień skrótów, które pojawiają się w systemie:


1. SMP – praktyka (studenci);
2. SMS – studia (studenci):
a) OUT I – wyjazd w semestrze zimowym,
b) OUT II – wyjazd w semestrze letnim,
c) OUT I+II – wyjazd na oba semestry;
3. STT – wyjazdy szkoleniowe (pracownicy);
4. STA – wyjazdy dydaktyczne (pracownicy);
5. KA103 – Erasmus+: kraje programu (UE+Turcja+Norwegia);
6. KA107 – Erasmus+: kraje partnerskie (poza UE);

12 Mar 2018