Skip to content High contrast mode

Na podstawie korespondencji otrzymanej od Narodowej Agencji programu Erasmus+ Dział Spraw Międzynarodowych informuje, że mobilności, które rozpoczną się przed rzeczywistą datą wyjścia Wielkiej Brytanii z UE są uprawnione. 

Data ta nie jest znana lecz jedynie planowana. Najnowsze doniesienia mówią o 31 października 2019 r. jako dacie opuszczenia UE przez UK, jednakże sytuacja jest bardzo dynamiczna. Prosimy mieć na względzie, że graniczna dzienna data gwarantująca uprawnienie mobilności jest niezależna od decyzji podejmowanych w programie E+ lecz będzie wynikiem politycznych decyzji. Uczelnie mogą prowadzić kwalifikację uczestników na wyjazdy do Wielkiej Brytanii, tak jak do innych krajów lecz z zastrzeżeniem, że dotychczasowe zasady mają zastosowanie tak długo dopóki UK jest członkiem UE. 

Ponieważ wcześniejsze informacje na temat mobilności do Wielkiej Brytanii ograniczały możliwość wyjazdu po 30 marca br. , zgodnie z decyzją Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej wydziały US, które przeprowadziły kwalifikację dodatkową do wyjazdów STA i/lub STT pracowników mogą uzupełnić tę kwalifikację umożliwiając pracownikom złożenie aplikacji na wyjazdy do Wielkiej Brytanii, ale z zachowaniem terminów określonych w zasadach wyjazdów Oznacza to, ze protokoły mogą być składane w DSM do 30.06.2019r. 

Bardzo prosimy, aby kwalifikując uczestników mobilności na wyjazd do Wielkiej Brytanii uprzedzali ich Państwo, że uprawnione będą jedynie te mobilności, które rozpoczną się przed wyjściem UK z UE. Rozpoczęcie mobilności stanowi pierwszy dzień szkolenia wcześniej ustalony z uczelnią brytyjską - a nie data wjazdu na terytorium UK. W wypadku gdy zakwalifikowana osoba poniesie koszty związane z planowanym wyjazdem (np. biletu, zakwaterowania, kaucji, itp.) lecz Brexit nastąpi przed rozpoczęciem mobilności, to należy się liczyć z tym, że koszty te będą nieuprawnione. Osoba kandydująca powinna złożyć oświadczenie, że jest świadoma możliwości niezrealizowania wyjazdu ze względu na podjęte decyzje zewnętrzne i nie będzie z tego tytułu wnosiła roszczeń wobec US. 

Będziemy dzielić się z Państwem nowymi informacjami, w miarę jak będą są pojawiały. Informacje na temat programu E+ w kontekście Brexitu KE zamieszcza na stronie  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_en .